Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na základe ustanovenia občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky alebo faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí v tvare IBAN. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Pokiaľ sa tak kupujúci rozhodne, musí tovar poslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – predpokladom je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu (určujúci je dátum odoslania: napr. dátum doručenia je 1.6., posledný deň tovar odoslať tzn. predať k preprave či osobne vrátiť v sídle prevádzky je 15.6.). Následne predávajúci  do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy zákazníkovi vráti späť kúpnu cenu výrobku dopredu dohodnutým spôsobom. Vrátený tovar však musí byť nepoškodený, bez známok používania spolu s dodacím listom. Zákazníkovi bude vrátená čiastka zaplatená za tovar ponížená o náhradu za skutočne vynaložené náklady dodávateľa spojené s vrátením tovaru (§53 Občianskeho zákonníku). Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník.

Kupujúci nemôže odstúpiť podľa Občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy na poskytovanie služieb, ak s ich plnením sa začalo s jeho súhlasom pred uplynutím 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Ako postupovať v prípade že chcete vymeniť alebo vrátiť tovar?

  1. zašlite nám výrobok späť  nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe a sprievodným listom, ktorom žiadate výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí za tovar.
  2. Pri zaslaní späť volte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň odporúčame poistiť. (Tovar poškodený pri preprave v dôsledku voľby nevhodného obalu nie je možné vymeniť alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.)
  3. Neposielajte tovar na dobierku. Pri zaslaní tovaru na dobierku bude tovar vrátený späť.