ROLL SERVIS s.r.o.

Štúrova 1183/14

Bernolákovo 900 27 

IČO: 53020057

DIČ: 2121318672

Výdajné miesto:

Štúrova 1183/14, Bernolákovo 900 27 

Po - Pi: po telefonickom dohovore

So: po telefonickom dohovore

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB Banka

Číslo účtu: 4028672341/7500

IBAN: SK05 7500 0000 0040 2867 2341

SWFIT/BIC: CEKOSKBX

Napíšte nám e-mail:

info@carpmaster.sk

Zavolajte nám:

+421 905 446 792

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor výkonu dozoru

e-mail: ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

https://www.soi.sk/

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi